આજના કપાસ ના ભાવ

ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg  1001 થી 2601

દરોજ બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા આ નંબર 6354849441 પર Hi લખી વોટ્સએપ થી મેસેજ કરો

રાજકોટમાર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg 1951 થી 2544

દરોજ બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા આ નંબર 6354849441 પર Hi લખી વોટ્સએપ થી મેસેજ કરો

અમરેલી માર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg 1250 થી 2500

દરોજ બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા આ નંબર 6354849441 પર Hi લખી વોટ્સએપ થી મેસેજ કરો

ભાવનગર માર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg 2310 થી 2310

દરોજ બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા આ નંબર 6354849441 પર Hi લખી વોટ્સએપ થી મેસેજ કરો

જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg 1900 થી 2500

દરોજ બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા આ નંબર 6354849441 પર Hi લખી વોટ્સએપ થી મેસેજ કરો

આભાર ખેડૂત મિત્રો વધુ માહિતી માટે  AgroBhai.in  ની મુલાકાત લો