આજના કપાસ ના ભાવ

ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg  1001 થી 2621

રાજકોટમાર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg 2100 થી 2551

અમરેલી માર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg 1370 થી 2590

ભાવનગર માર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg 1800 થી 2100

જામજોધપુર માર્કેટયાર્ડમાં કપાસ ના ભાવ 20 Kg 1900 થી 2640

આભાર ખેડૂત મિત્રો વધુ માહિતી માટે  AgroBhai.in  ની મુલાકાત લો