ગુજરાતી લખવામાં તકલીફ પડતી એમના માટે Googleની બેસ્ટ એપ્લિકેશન : Voice To Text Converter Best Apps

Voice Typing Keyboard Easy App તમને વિશ્વની તમામ ભાષાઓમાં તમારા વૉઇસ દ્વારા ટેક્સ્ટ ટાઇપ અને સેવ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

આ ઝડપી એપ્લિકેશનની અદ્ભુત સુવિધા સાથે, તમે કોઈપણ અંગ્રેજી અથવા અન્ય ભાષાના ઑડિઓ અથવા ભાષણને ટેક્સ્ટમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો.

તમે આ એપના સેવ સેક્શનમાં આ ટેક્સ્ટને સ્પીચ નોટ એન્ટ્રી તરીકે સેવ પણ કરી શકો છો.

બધી ભાષાઓમાં વૉઇસ ટાઈપિંગ કીબોર્ડ – ઍપ એ વૉઇસ ટાઈપિંગ કીબોર્ડ પણ છે, તમે નીચે દર્શાવેલ કોઈપણ ભાષામાં ટાઈપ કરવા માટે વૉઇસ કીબોર્ડ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ગુજરાતી લખવામાં તકલીફ પડતી એમના માટે બેસ્ટ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો.

વૉઇસ ટાઇપિંગ કીબોર્ડ તમને તમારા વૉઇસની મદદથી ખૂબ જ સરળતાથી ટેક્સ્ટ ટાઇપ કરવામાં મદદ કરે છે અને તેને ફોનમાં અન્ય કોઈપણ એપ્લિકેશન સાથે શેર કરે છે.

સ્પીચ ટુ ટેક્સ્ટ કન્વર્ટર – તેમાં કોઈપણ ભાષા માટે ફાસ્ટ સ્પીચ ટુ ટેક્સ્ટ કન્વર્ટરની સુવિધા પણ છે. આ સ્પીચ ટુ ટેક્સ્ટ કન્વર્ઝન કરતાં પ્લે સ્ટોર પર બીજી કોઈ એન્ડ્રોઈડ એપ સારી નથી.

Voice To Text Converter Best Apps કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી ?
Step 1: પ્રથમ તમારા ફોન માં Google Play Store

Step 2: Play Store ઓપેન થયા બાદ સર્ચ પર ક્લિક કરો.

Step 3: Voice Typing Keyboard Easy App નામ દાખલ કરો.

Step 4: ઇન્સ્ટોલ બટન પર ક્લિક કરો.

Step 5: Apps તમારા ફોન માં ઇન્સ્ટોલ (ડાઉનલોડ) કરો.

તમારા અવાજથી ગુજરાતીમાં સરળતાથી ટાઈપ માટે એપ્લિકેશન આજે ઇન્સ્ટોલ કરો
close