ટ્રેક્ટર સહાય યોજના : ખેડૂતોને મળશે રૂપિયા 60,000 સુધી ની સહાય, જાણો કોને, ક્યારે અને કેવી રીતે?

ખેડૂતોને વિવિધ યોજનાઓનો લાભ આપવા માટે ikhedut Portal બનાવવામાં આવેલું છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલતી ટ્રેક્ટર યોજના …

Read more

close