મહાશિવરાત્રિ પર ઘરે બેઠા કરો સોમનાથ દાદાના એક જ ક્લિકમાં ઘરે બેઠા દર્શન કરો

12 જ્યોતિર્લિગમાંથી પહેલા સ્થાને સોમનાથ મંદિર આવે છે. આ જ્યોતિર્લિગના સંબંધમાં માન્યતા છે કે તેની સ્થાપના ચંદ્રદેવે કરી …

Read more