શું PM કિસાન યોજનાનાં 2000 રૂપિયા તમારા ખાતામાં નથી આવ્યા, તો આ નંબર પર કરો ફોન, તમને તરત જ મળશે 2000 રૂપિયા

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં પીએમ કિસાન યોજનાનો 13મો હપ્તો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ઘણા ખેડૂતોને તેમના નાણાં …

Read more