પાનકાર્ડ- આધારકાર્ડ લિંક કરવા માટેની સમય મર્યાદામાં કરાયો વધારો, વાંચો કઈ આવી નવી તારીખ

આવકવેરા વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ થવાથી અનલિંક PAN નિષ્ક્રિય થઈ જશે. જેમણે હજુ સુધી …

Read more

શું તમારું પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ સાથે લિંક છે? જાણો આ છે સરળ રીત ઓનલાઇન ઘરેબેઠા

પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ લિંક થયેલું છે કે નહીં ફક્ત 5 મિનિટમાં તમારું PAN – આધાર લિંક …

Read more

close