સોના અને ચાંદીના ભાવ તથા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ : જાણો શું છે તમારા શહેરના આજના તાજા ભાવ.

ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવના આધારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર કરે છે. ઈન્ડિયન ઓઈલ, …

Read more