Market News

વૈશ્વિક કપાસનું ઉત્પાદન વધવા

છતાં ભાવ ઘટવાની શક્યતા નથી

કપાસની ખેતી છે તો આ તમારા માટે છે સૌથી મોટા સમાચાર: ભાવ, ઉત્પાદન અને  વપરાશના ગણિતો જાણો - GSTV

કોરોના મહામારીમાં કાપડ ઉધોગે ઘણી મુશકેલીઓ વેઠી લીધી છે. એ મુશ્કેલીઓ પાર કર્યા પછી ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ઝડપથી તંદુરસ્ત બનવા લાગ્યો છે. સતત વધી રહેલી કાપડ ઉદ્યોગની માંગને લીધે વૈશ્ચિક રૂ સ્ટોક ત્રણ વર્ષના તળિયે પહોંચી જશે, તેની ભાવ પર ચોક્કસ અસર જોવા મળશે. 

૨૦૨૧માં વૈશ્વિક રૂ ઉત્પાદનમાં પ ટકાનો વધારો ચોક્કસ થશે, પણ માંગની ટકાવારી તેના કરતાં વધુ રહેતા કપાસના ભાવ વધવાની શક્યતા પણ એટલી જ રહેશે.

કપાસ ની નિકાસ વધતા કપાસના ભાવ ઉછળ્યા 

છેલ્લા એક મહિના દરમિયાન કપાસની બજાર પ્રતિ ૨૦ કિલો રૂ.૧૫૦૦એ પહોંચી ગઇ છે. અત્યારે બહું જૂજ ખેડૂતોના ઘરમાં કપાસ પડ્યો હશે. મોટા ભાગે રૂ.૧૦૦૦ થી રૂ.૧૩૦૦ની બજારે ખેડૂતોએ કપાસ વેચી કાઢ્યો છે. 

કપાસ સિઝનના છેલ્લા તબક્કે કપાસની બજારે જોર પકડ્યું છે. રૂની નિકાસ માંગને કારણે કપાસના ભાવમાં માલ ખેંચ ઉભી થવાથી તેજીનો વાયરો ફૂંકાયો છે. કપાસની વાત કરીએ તો જે સિઝન પ્રારંભે ૫૦ થી ૫૫ લાખ ગાંસડી રૂની નિકાસ થવાના અંદાજો હતા. 

અત્યારે માંગ વધવાને કારણે બજારમાં ૬૫ થી ૭૦ લાખ ગાંસડી રૂ નિકાસ થવાના અંદાજો મુકાઇ રહ્યાં છે. આમ આ વર્ષે સિઝનના અંતે કપાસનો કહો કે રૂનો કેરીફોર્વર્ડ સ્ટોક ઓછો રહેવાથી પાઇપ લાઇન ખાલી રહેશે. 

આ જોતા આગામી ખુલતી સિઝને પણ કપાસના સારા ભાવ મળવાના ચાન્સ વધી જાય છે. હા, ગુલાબી ઈયળ આવશે, એમ ધારીને જ કપાસની માવજત કરી ખેડૂતોએ મહત્મ ઉત્પાદન લેવાનું રહે છે.

129
MyGujarat1.com

શું તમે આવખતે કપાસનું વાવેતર કરેલ છે ?

Make all your 2021 plans happen with Finserv MARKETS App – your one-stop platform for all financial solutions from Bajaj Finserv! Apply for Personal Loan, Business Loan, Home Loan from Bajaj Finance, Fullerton India & LendingKart. Apply & get joining benefits with Credit Cards from Axis Bank, SBI Bank, Citibank & Bajaj Finserv RBL Credit Cards!

Buy Health Insurance, Term Insurance or Motor Insurance from our partners – Bajaj Allianz General Insurance, Bajaj Allianz Life Insurance, Acko & Aditya Birla Health Insurance. Invest in Mutual Funds, Bajaj Finance Fixed Deposit, Digital Gold or NPS! Explore No Cost EMI shopping on EMI Store!

✅LOANS
Looking for pre-approved offers on your Personal Loan with quick disbursal? Get them right here! Apply for an instant personal loan at the best interest rates! Choose from a wide range of partners all in one app! Get easy repayment options on one of the best business loan & personal loan apps!

✅ Personal Loan
Personal loans up to ₹25 Lakhs, repayment within 12 to 60 months & interest rates starting @ 12%.

Get Zero Collateral, Minimal Paperwork Loans with APRs ranging between 12% to 26% for medical emergencies, funding your wedding or vacation

Apply for instant personal loan & get 3-minute approvals and 24-hours disbursal

Avail your Personal Loan in just a few simple steps if you are an Indian citizen between 23-58 years of age

✅ CIBIL Score
Unlock your FREE Credit Report in 2 minutes to check your CIBIL Score with zero impact on CIBIL Score. Get personalized insights & analyse your Credit Health to improve Credit Score.

✅CARDS
Credit Card Apply for an Online Credit Card of your choice from our wide range of partners! Get credit card benefits like easy EMI conversion, joining rewards, vouchers & discounts at partner outlets! Make every purchase rewarding!

✅ EMI Card
Discover a new way to shop at No Cost EMI & Zero Down Payment with your Bajaj Finserv EMI Card! Use your EMI Card to shop at any of Bajaj Finserv’s 60K+ partner stores in 1300+ cities. You can also avail a pre-approved loan of up to ₹4 Lakhs as per eligibility.

✅INSURANCE
Health Insurance, Term Insurance, Car Insurance or Bike Insurance – buy your tailor-made plan at affordable premiums from our trusted partners.
Get cashless facility at multiple partner hospitals with Health Insurance. Protect your Bike & Car with NCB benefit & 24×7 roadside assistance. Get tax benefits & return of premium feature with Term Insurance.

✅ MARKETS PAY UPI
Go cashless with Finserv MARKETS App! Scan QR Codes with this UPI Payment App & go digital for your day-to-day secure UPI Payments. Pay Electricity, Gas, DTH & Mobile Bills as well as Insurance premiums with MARKETS Pay!

✅INVESTMENTS
Get unlimited investment opportunities on Finserv MARKETS App! Save more with Zero Commission Mutual Funds on your Mutual Funds App! Explore tax-saving products with Fixed Deposit, or 24K Digital Gold! Calculate FD returns using FD calculator.

✅EMI Store
Enjoy the benefits of No Cost EMI & Zero Down Payment with your Bajaj Finserv EMI Card on the Finserv MARKETS EMI Store! Choose from 25K electronic products & avail same day delivery, instant discounts & cashbacks! Get the latest appliances & smartphones from Vivo, Mi, Realme, Oppo, Samsung & more!

✅MONEY MANAGER
Manage your finances on Bajaj Finserv MARKETS App. Set budgets, track expenses and improve your spending habits with the new Money Manager App.