પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2023 : 10મું પાસ હશો તો પણ પરીક્ષા વગર મળશે સરકારી નોકરી, 40889 જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2023, ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક અને અન્ય કુલ 40889 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરી છે. જેમાંથી ગુજરાતમાં 2017 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. 10 પાસ કે તેથી વધુ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. આ ભરતી માટે ડાક વિભાગે દરેક જિલ્લાની કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાઓ જાહેર કરી છે, જાણો તમારા જિલ્લામાં કેટલી જગ્યાઓ છે ?

Dak Vibhag Bharti 2023

ભરતી સંસ્થા ભારતીય ટપાલ વિભાગ
પોસ્ટનું નામ GDS/ BPM/ ABPM
Advt No. ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ખાલી જગ્યા 2023
ખાલી જગ્યાઓ 40889
છેલ્લી તારીખ 16 ફેબ્રુઆરી, 2023
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ indiapostgdsonline.gov.in

ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા

ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા આપમેળે જનરેટ થયેલ મેરિટ લિસ્ટ પર આધારિત છે, જે ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડમાંથી તેમની 10મા ધોરણની પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણ પરથી સંકલિત કરવામાં આવે છે. ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં અને ઉમેદવારોની અંતિમ પસંદગી નક્કી કરવા માટે માત્ર માર્કસનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2023 નોટિફિકેશન

Dak Vibhag Bharti 2023 ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2023ની નોટિફિકેશન અને નોંધણીની તારીખો તેની અધિકૃત વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે જેમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે 40889 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવશે જેમાં તમામ ભરતી વિગતો જેવી કે ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખો, ખાલી જગ્યાઓ, પાત્રતા માપદંડો અને અરજી ફી સામેલ છે.

દરેક જિલ્લાની કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાઓ

ક્રમ જિલ્લાનું નામ કેટેગરી પ્રમાણે જગ્યાઓ
અમદાવાદ શહેર અહીં ક્લિક કરો 
અમરેલી અહીં ક્લિક કરો 
આણંદ અહીં ક્લિક કરો 
બનાસકાંઠા અહીં ક્લિક કરો 
બારડોલી અહીં ક્લિક કરો 
ભરૂચ અહીં ક્લિક કરો 
ભાવનગર અહીં ક્લિક કરો 
ગાંધીનગર અહીં ક્લિક કરો 
ગોંડલ અહીં ક્લિક કરો 
૧૦ જામનગર અહીં ક્લિક કરો 
૧૧ જુનાગઢ અહીં ક્લિક કરો 
૧૨ ખેડા અહીં ક્લિક કરો 
૧૩ કચ્છ અહીં ક્લિક કરો 
૧૪ મહેસાણા અહીં ક્લિક કરો 
૧૫ નવસારી અહીં ક્લિક કરો 
૧૬ પંચમહાલ અહીં ક્લિક કરો 
૧૭ પાટણ અહીં ક્લિક કરો 
૧૮ પોરબંદર અહીં ક્લિક કરો 
૧૯ રાજકોટ અહીં ક્લિક કરો 
૨૦ RMS AM Dn અહીં ક્લિક કરો 
૨૧ RMS AM રાજકોટ અહીં ક્લિક કરો 
૨૨ RMS W અહીં ક્લિક કરો 
૨૩ સાબરકાંઠા અહીં ક્લિક કરો 
૨૪ સુરત અહીં ક્લિક કરો 
૨૫ સુરેન્દ્રનગર અહીં ક્લિક કરો 
૨૬ વડોદરા પૂર્વ અહીં ક્લિક કરો 
૨૭ વડોદરા પશ્ચિમ અહીં ક્લિક કરો 
૨૮ વલસાડ અહીં ક્લિક કરો 

નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે. વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર

નોકરી જોવા ગ્રૂપમાં જોડાવા માટેની લિંક અહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવા માટેની લિંક અહીં ક્લિક કરો