સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ભરતી 2023 : અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો

Central Bank of India Bharti 2023: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં વિવિધ પોસ્ટની જગ્યા ખાલી છે. પોસ્ટની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવારો સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આ ભરતી માટે 15 માર્ચ સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. વિવિધ મેનેજરની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે પાત્ર અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ ભરતી અભિયાન અંતર્ગત સંસ્થામાં 147 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

Central Bank of India Bharti 2023

ભરતી સંસ્થા Central Bank of India (CBI)
પોસ્ટનું નામ વિવિધ
ખાલી જગ્યાઓ 147
જોબ સ્થાન સમગ્ર ભારત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 માર્ચ, 2023
વેબસાઈટ centralbankofindia.co.in

પોસ્ટનું નામ:

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ચીફ મેનેજર, સિનિયર મેનેજર, મેનેજર તથા આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની પોસ્ટ માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે.

Central Bank of India Bharti 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા

Central Bank of India Bharti 2023 Selection Process : ઓનલાઈન લેખિત કસોટી, કોડિંગ કસોટી, વ્યક્તિગત ઈન્ટરવ્યુ અથવા બેંક થકી નક્કી કરવામાં આવેલી અન્ય કોઈપણ પદ્ધતિનો સમાવેશ થઈ શકે છે. શોર્ટલિસ્ટેડ ઉમેદવારોને પછીથી ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવશે.

લાયકાત

મિત્રો, તમામ પોસ્ટ માટે શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલી જાહેરાતમાં ડિટેઇલમાં જોઈ શકો છો.
અરજી ફી

અરજી ફી રૂ 1000 + 18% GST છે. જ્યારે, SC, ST, PWBD અને મહિલા ઉમેદવારોને અરજી ફીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ભરતી 2023 નોટિફિકેશન અહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો