તલાટીની પરીક્ષાને લઈ મોટા સમાચાર, 30 એપ્રિલે યોજાનારી પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર

રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા ઋષિકેશ પટેલની જાહેરાત કરી છે. તલાટી પરીક્ષાને લઈને મોટો નિર્ણય પરીક્ષા લેવામાં આવ્યો છે. પહેલાં …

Read more

close