अरंडी भाव आज का

0
એરંડાના ભાવ રૂા.૧૧૦૦ થયા તો પણ હજુ વેચવાની ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. એંરડાના ભાવ ગુજરાતના પીઠામાં રૂ.૧૧૦૦ બોલાય ગયા છે. ખેડૂતોને ન ધારેલા એરંડાના ભાવ...
close