Jamnagar Market Yard

Jamnagar Market Yard

20 Kg Rates

21/03/2020

20/03/2020

mandi bhav

NoAPMC NameLink
1Unjha Market Yard Bhavयहाँ क्लिक करें
2Rajkot Market Yard Bhavयहाँ क्लिक करें
3Gondal Market Yard Bhavयहाँ क्लिक करें
4Rajkot Fruits & Vegetablesयहाँ क्लिक करें
5Jamnagar Market Yard Bhavयहाँ क्लिक करें
6Deesa Market Yard Bhavयहाँ क्लिक करें
7Visnagar Market Yard Bhavयहाँ क्लिक करें
6Himatnagar Market Yard Bhavयहाँ क्लिक करें

NOVillagesAdministrative Division
1AliaJamnagar
2AmraJamnagar
3BadaJamnagar
4BalambhdiJamnagar
5BavariyaJamnagar
6BedJamnagar
7BerajaJamnagar
8Champa BerajaJamnagar
9ChandragaJamnagar
10ChandragadhJamnagar
11ChangaJamnagar
12ChavdaJamnagar
13ChelaJamnagar
14DadiyaJamnagar
15DaredJamnagar
16DhandhaJamnagar
17DhinchdaJamnagar
18DhrangdaJamnagar
19DhudasiyaJamnagar
20DhunvavJamnagar
21DhutarparJamnagar
22DodhiyaJamnagar
23FachariyaJamnagar
24FalaJamnagar
25GadukaJamnagar
26GagvaJamnagar
27GangajalaJamnagar
28GordhanparJamnagar
29HadmatiyaJamnagar
30HapaJamnagar
31HarshadparJamnagar
32JagaJamnagar
33JambudaJamnagar
34JamvanathaliJamnagar
35JivaparJamnagar
36Juna NagnaJamnagar
37KansumaraJamnagar
38Khambhalida MotovasJamnagar
39Khambhalida NanovasJamnagar
40Khara BerajaJamnagar
41Khara VedhaJamnagar
42KhijadiyaJamnagar
43Khijadiya RavaniJamnagar
44KhilosJamnagar
45KhimaliyaJamnagar
46KhimranaJamnagar
47Khoja BerajaJamnagar
48KonzaJamnagar
49Lakha BavalJamnagar
50Lakhani MotovasJamnagar
51Lakhani NanovasJamnagar
52LavadiyaJamnagar
53LonthiyaJamnagar
54MakvanaJamnagar
55MasitiyaJamnagar
56MatvaJamnagar
57MediJamnagar
58MiyatraJamnagar
59ModaJamnagar
60ModparJamnagar
61MokhanaJamnagar
62MorkandaJamnagar
63Mota ThavariyaJamnagar
64Moti BanugarJamnagar
65Moti BhalsanJamnagar
66Moti KhavdiJamnagar
67MunganiJamnagar
68NaghediJamnagar
69NaghunaJamnagar
70Nana ThavariyaJamnagar
71Nani BanugarJamnagar
72Nani KhavdiJamnagar
73Nani MatliJamnagar
74NaranparJamnagar
75Nava NagnaJamnagar
76PasayaJamnagar
77PirotanJamnagar
78RamparJamnagar
79RanjitparJamnagar
80RavalsarJamnagar
81SachanaJamnagar
82SaparJamnagar
83SapdaJamnagar
84SarmatJamnagar
85ShekhpatJamnagar
86SumriJamnagar
87SumriJamnagar
88SuryaparaJamnagar
89SuvardaJamnagar
90TamachanJamnagar
91ThebaJamnagar
92VagadiyaJamnagar
93VaniyagamJamnagar
94VarnaJamnagar
95VasaiJamnagar
96Vav BerajaJamnagar
97VeratiyaJamnagar
98VijarkhiJamnagar
99VirparJamnagar

Jamnagar Market Yard